Troostplekken – Samen geven we verdriet en eenzaamheid een plek

Een initiatief van “Ferm”

Al meer dan één jaar houdt Covid-19 ieders leven – en dood – in een houdgreep. Nabijheid is een schaars goed geworden,  gebrek aan menselijk contact is het nieuwe normaal.

Geestelijk welbevinden blijkt even moeilijk te behouden als lichamelijke gezondheid, want veel mensen sterven met Covid-19 maar ook aan de gevolgen ervan: eenzaamheid, gebrek aan veerkracht en het verlies van hun sociaal vangnet.

Afscheid nemen van een geliefde wordt door steeds wisselende afstandsregels en lockdowns nog harder en schrijnender. Vrienden en verdere familie mogen niet aan onze zijde staan om ons te steunen.

Elkaar troosten wordt bijna onmogelijk gemaakt.

Daarom vinden wij bij Morivita het initiatief van netwerk “Ferm” (vroeger KVLV en de Boerinnenbond) zo hartverwarmend. Met hun achtergrond in sociaal engagement én natuur ontwikkelden zij het concept “Troostplekken”: een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, een plaats waar je tot rust kan komen en troost vinden.

Samen met je buurt en je gemeente kan je jouw “Troostplek” inrichten zoals je wenst; je kan bloembollen planten of een bloemenhoekje inzaaien, borden ophangen, een schrift ophangen waar iedereen een warme boodschap in kan achterlaten.

“Ferm” is ook de drijvende kracht achter de Vlaamse Troostplek in Deinze, die op 7 maart plechtig werd ingehuldigd met – onder meer – een krachtige getuigenis door longarts Eva Van Braeckel, hoofd van de Covid-19 afdeling UZ Gent. Duizenden kijkers volgden dit Troostmoment via live streaming; jij kan het herbekijken via https://fb.me/e/gJkMAHKZp .

 

Wil je nog meer weten over “Ferm” en de “Troostplekken”?

Surf dan naar volgende website :

https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken

Vlaamse Troostplek ingehuldigd, één jaar na begin coronacrisis | Ferm (samenferm.be)

Deel via:

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren